Adatkezelési Tájékoztató

BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a Hacktify International Kft., mint Adatkezelő által üzemeltetett, a www.kibertanusitas.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) látogatása, hírlevél feliratkozás és kapcsolódó szolgáltatások használatával kapcsolatban megvalósított adatkezelési tevékenységekről ad tájékoztatást.

ADATKEZELŐ ÉS ÉLÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése Hacktify International Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő rövid neve Hacktify International Kft.
Székhely és postacím 1027 Budapest, Bem József Utca 9. Fszt.
Cégjegyzékszám 01-09-380827
Adószám 27965043-2-41
Közösségi adószám HU27965043
E-mail info(kukac)hacktify.eu

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

HONLAP LÁTOGATÁSA

Honlapunk személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban az egyes funkciók és szolgáltatások igénybevétele személyes adatok megadását teszik szükségessé. Az így megvalósuló adatkezelésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kapcsolatfelvételt kezdeményezhetsz a Honlapon található űrlapon keresztül, valamint a megadott e-mail címre történő levélküldéssel vagy akár az időpontfoglaló rendszerünkön keresztül.

Kezelt adat Cél Jogalap Időtartam
Vezetéknév, Keresztnév E-mail cím, Tárgy (megkeresés témája), Üzenet szövege  

Opcionális: Cégnév, Telefonszám
Érintettel történő kapcsolatfelvétel, megkeresés megválaszolása természetes személy esetén érintett önkéntes hozzájárulása,

nem természetes személy esetén pld. kapcsolattartó esetén a szolgáltatás nyújtásához fűződő̋ jogos gazdasági érdekünk
Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 1 évig

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Hírlevél feliratkozás esetén megadott személyes adataid felhasználása során az alábbiakban meghatározottak szerint kezeljük azokat.  A leiratkozás a hírlevélen található leiratkozás gombra kattintással gyakorolható vagy jogérvényesítési kérelem alapján.

* Kötelezően megadandó adat

Kezelt adat Adatkezelés célja Jogalapja Időtartama
Név e-mail cím* Cégnév Érdeklődés típusa Szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről, eseményekről tájékoztató levelek küldése a feliratkozott felhasználók részére Önkéntes, érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig

A hírlevelére történő feliratkozás felhasználói megerősítéshez kötött (double opt in).

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra a fent bemutatott adatkezelési tevékenységek és szolgáltatások esetében nem kerül sor.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Szolgáltatásaink biztosításához, Honlapunk működtetéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe, melyekről az alábbiakban tájékozódhatsz. Adatfeldolgozóink kiválasztásánál minden esetben figyelembe vesszük az adatvédelmi követelmények érvényre jutását, valamint az adott partner által nyújtott garanciákat, továbbá, hogy az adatok feldolgozási helye az EU területén belül legyen.

CÍMZETTEK

Címzett Elérhetősége Adattovábbítás célja
The Rocket Science Group LLC MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA https://mailchimp.com/contact/ Hírlevél küldő szolgáltatás biztosítása, üzemeltetése 
Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18., Írország https://privacy.microsoft.com/hu-hu Cloud szolgáltatás igénybevétele, levelezőszerver, irodai alkalmazások használata, online időpontfoglalási rendszer

ADATBIZTONSÁG

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, ennek megfelelően az alábbi általános intézkedéseket hajtjuk végre és tartjuk szem előtt.

SZERVEZÉSI ÉS TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

A személyes adatok kezeléséhez a weboldal üzemeltetése és szolgáltatásunk nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

  • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

reCAPTCHA

Honlapunkon a Google Inc. reCAPTCHA szolgáltatását használjuk, annak feltárására, hogy az űrlapok használata során rendelkezésre bocsátott adatok természetes személytől származnak vagy egy automatizált, számítógépes folyamat eredménye. Erre azért van szükség, hogy az űrlapot ne tudják erre a célra fejlesztett robotok használni, s ezáltal kéretlen, tömeges üzenetet küldeni számunkra. A szolgáltatás igénybevétele során az Érintett által megadott adatokon túl további személyes adatok kezelése nem történik.

A szolgáltatásról bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.google.com/recaptcha/about/

HOZZÁFÉRÉSEK

Minden adatkezelés során gondosan meghatároztuk azokat a felhasználókat és felhasználói csoportokat, akik az adatokhoz hozzáférhetnek, kezelhetik azokat, így elsődlegesen az adott cél teljesítésében illetékes belső munkatársaink rendelkeznek jogosultsággal.

JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid általunk történő kezeléséről, továbbá kérheted személyes adataid helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatod mindazon jogokat, amelyre jogszabály feljogosít. Ezzel kapcsolatban az alábbi jogokról tájékoztatunk.

TÁJÉKOZTATÁS, HOZZÁFÉRÉS

Fent megadott elérhetőségeinken keresztül, tájékoztatást kérhetsz arról, hogy

  • milyen személyes adataid,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési céllal,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeljük,
  • valamint, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adataid.

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne következhessen be, egy esetleges adatvédelmi incidens során, amennyiben személyes adataid is sérültek, tájékoztatást küldünk részedre.

HELYESBÍTÉS

Amennyiben adataidban változás történik vagy azok pontatlanuk kerültek rögzítésre, kérheted, hogy módosítsuk, ugyanakkor adataid a Honlapunkon vagy hírlevél esetén a MailChimp rendszerén keresztül Te is bármikor megváltoztathatod. A beérkezett kérelmed legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az általad megadott elérhetőségen keresztül is értesítünk.

TÖRLÉS

Amennyiben nem szeretnéd, ha továbbiakban kezelnénk adataid vagy úgy véled jogellenesen kezeljük azokat, kérheted személyes adataid törlését.

A törlési kérelmet abban az esetben utasíthatjuk el, ha a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelez bennünket. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelmed legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük. A hírlevélről történő leiratkozás az adatok törlésével jár, azonban az nem érinti a Honlapon rendelkezésre bocsátott, további szolgáltatásokkal összefüggő adataid.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

Kérheted, hogy személyes adataid zároljuk (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az általad megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A korlátozás feloldásáról vagy az adatok törléséről előzetes tájékoztatást küldünk.

ADATHORDOZHATÓSÁG

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adataid tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

TILTAKOZÁS

Személyes adataid jogos érdekből történő adatkezelése ellen tiltakozhatsz. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adataid, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a jogaiddal, érdekeiddel és szabadságaiddal szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez fűződnek.

PANASZTÉTEL, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keress bennünket bizalommal megadott elérhetőségek egyikén.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan jogorvoslattal is élhetsz, ha a megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást. Ennek keretében panaszt tehetsz a felügyeleti hatóságnál, s végezetül Bírósághoz is fordulhatsz.

Felügyeleti Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH)
Postacím 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefonszám +36 1 391 1400
Fax +36 1 391 1410
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap www.naih.hu

KÉRELMEK TELJESÍTÉSE

Szolgáltatásaink kialakítása, tervezése során figyelembe vettük az adatvédelmi követelmények teljesülését, s rendszereinket úgy építettük fel, hogy a vonatkozó jogok, jogérvényesítési lehetőségek minél egyszerűbben és gyorsabban teljesíthetők legyenek. Honlapunk esetében, mint felhasználó, lehetőséged van személyes adataid megváltoztatására, törlésére, valamint azok láthatóságának beállítására is.

Elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelmed haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről a megadott elérhetőségeidre értesítést küldünk.